Marchnad y byd o Graphene i 2025

Mae'r farchnad fyd-eang ar gyfer graphene yn parhau i dyfu gyda technoleg wythnosol a drobwyntiau cynhyrchu, buddsoddiad newydd a rhestri cyhoeddus o gynhyrchwyr graphene. Bellach, mae dros 200 o gwmnïau cynhyrchu graphene neu ddatblygu ceisiadau. Cael ei yrru gan y galw o'r marchnadoedd lle mae angen deunyddiau uwch, mae addo graphene fwy na'r holl nanoddefnyddiau presennol, enwedig mewn ceisiadau storio ynni a electroneg defnyddwyr. Mae'r marchnadoedd eraill bydd graphene yn cael effaith yn cynnwys awyrofod, modurol, haenau a paent, cyfathrebu, argraffu 3D, hidlo, synwyryddion, ynni'r haul, olew, ac ireidiau.