Yr Elfen Chweched yn Cyrraedd Cofrestriad REACH ar gyfer Ocsid Grapen a Grapen

Mae'r Elfen Chweched yn llwyddiannus wedi cofrestru graphene a graphene ocsid yn ECHA. Mae'r Chweched Elfen bellach yn gallu cyflenwi hyd at 10 t / a i'r Farchnad Ewropeaidd heb unrhyw gyfyngiad. Paratoir cofrestru ar gyfer llai o graphene ocsid a bydd y cais yn cael ei wneud ddiwedd 2018.

Mae'r Elfen Chweched yn falch o gefnogi ei gwsmeriaid gyda'r holl ddogfennau rheoleiddiol angenrheidiol ar gyfer eu cynhyrchion.

2018-07-03_General REACH registration statement_The 6th Element.jpg