Ffiseg modern a ddatgelwyd gan un haen Graphene ïonau trwm egnïol Arbelydru anaf

Mae deunyddiau ymchwil Canolfan y Sefydliad Ffiseg modern, Tsieinëeg Academi Gwyddorau gan ddefnyddio astudiaeth ïonau trwm cyflym ar Graphene un haen a effeithiau Arbelydru ïonau tanbaid, yn seiliedig ar Graphene a graffit blociau ymbelydredd difrod arbrofion a dadansoddiad damcaniaethol, mynediad i Graphene a graffit blociau ymbelydredd difrod rhywfaint o amrywiad, am y rhesymau difrod Arbelydru tro cyntaf o'r gwahaniaethau rhwng y ddau.