Cynhelir cynhadledd arloesi 2016 Graphene rhyngwladol yn Tsieina Qindao

Y 2016 rhyngwladol Graphene arloesi Cynhelir cynhadledd yn Tsieina Qingdao ar 22 Medi a 24, bellach yn ei drydedd flwyddyn, y 2016' cynhadledd arloesi Graphene Ryngwladol (GRAPCHINA 2016) cynhelir yn flynyddol ac yn sioe fasnach bwysig a digwyddiad academaidd ar gyfer mynd i'r afael ag ymatebion ymarferol a deddfwriaethol i risgiau buddsoddiad Graphene a masnacheiddio. Ei thema ganolog y tro hwn yw "pŵer newydd, duedd newydd a datblygu newydd". Mae'n ceisio dangos dylanwad sylweddol ar technoleg yn y dyfodol yn ein bywyd bob dydd, i nodi tueddiadau arloesol newydd lewyrchus graphene y diwydiant hwn, i archwilio cyfleoedd euraid o achosion llwyddiant presennol, ac i hyrwyddo'r broses specific graphene byd-eang yn y pen draw.